Tag-arkiv: Forår

Pasning af Fuchsiaplanten

Plantested: Fuchsia kan dyrkes i potter, kasser eller frit i jorden, beskyttet mod blæst. Nogle trives bedst i helt eller delvis skygge, andre kan tåle fuld sol.

Plantejord: Fuchsia er meget tolerant angående jorden de står i. Dog tåler de aldrig en våd jord, da rødderne hurtig kvæles. PH-værdi omkring 6,5 er det optimal.

Pasning: Regelmæssig gødning sommeren igennem og vanding så ofte at de aldrig tører ud. Visne blomster og frugtstande kan fjernes løbende for at spare planterne for at bruge energi til frøsætning. Energien skal jo helst bruges til blomsterdannelse i stedet.

Gødning: Det anbefales at bruge en gødningskoncentration på 1 promille ved hver vanding. Hornum-blanding anbefales.

Skadedyr: Grønne lus er den oftest forekommende skadevolder, hvilket ses ved at topskudsbladene krøller skævt sammen. Lus kan fjernes med fingrene eller skylles af. Ved større angreb kan det være nødvendig med kemisk bekæmpelse. Insektpinde eller insektsæbe kan anbefales.

Vinteropbevaring: De hårdføre arter kan overvintre tildækket udendørs. Alle andre må opbevares frostfri. F.eks. nedkulet i drivhus eller placeret i havestuen. Sent efterår udtørres potteklumpen næsten helt og planternes skæres kraftigt tilbage. Alt grønt plantemateriale fjernes helt, hvis de overvintres i et mørkt rum. Temperaturen holdes da mellem 5-10 grader celsius. Potteklumpen vandes netop så meget at den ikke tørrer helt ud.

Forår: Planterne pottes om i ny jord. Fjern gammel jord og anvend mindst mulige potter. Når der er gang i væksten kan planten formes ved knibning af skudspidser. Herved fremkommer plantemateriale til stiklingsformering. Når væksten er i gang kan man også begynde af gøde.
Herefter tilvænnes planterne til udendørsklima og kan placeres på blivestedet når faren for nattefrost er forbi.

Formering: Stiklingeformering foregår bedst om foråret. Et topskud med 2 til 3 bladpar afskæres med en skarp kniv og stikkes i en gødningsfattigt let fugtig plantejord i små potter eller bakker/kasser.
Planteskilt med navn stikkes ned. Potten overdækkes med mælkehvidt plast. Potten placeres lyst (ikke i sol) of ved 18-25 grader.
Efter ca. en uge udlufter man dagligt og dækket kan senere fjernes helt.
Efter 3-4 uger er der dannet tilstrækkeligt mange rødder til at stiklingerne kan plantes over i lidt større potter og der kan tilføres en smule gødning til vandingsvandet.
Herefter er ompotning kun nødvendigt når potten er helt fyldt med rødder.