Midt Vest Fuchsiavenner

Marcus Graham

Marcus Graham

Fuchsiaplanten

Fuchsia er en populær prydplante, der er enkel at dyrke for en amatørgartner, og som forekommer i tusindvis af krydsninger med en mangfoldighed af blomsterformer, farvekombinationer og vækstformer.

Planten har været kendt siden 1703, og de ca. 100 vildarter, som vi kender i dag, er hovedsagelig fundet i Sydamerika. Forædlingsarbejdet startede for alvor i forrige århundrede – først i Europa og senere også i USA.

Fuchsiaplanter er flerårige, hvis de beskyttes mod frost. Der findes dog sorter, som kan overvintre i haven med en let tildækning.

Planterne er træagtige, og i naturen findes de fra dværge til kæmper, oprette, hængende og krybende. Alt efter art kan de dyrkede sorter formes til buske, træer, søjler, pyramider, espalier eller hængeplanter.

Deltagelse i arrangementer

Midt-Vest Fuchsiavenner vil give dig en mulighed for socialt samvær blandt andre fuchsia entusiaster. Der vil være deling af viden og erfaring ved dyrkning af fuchsia, mulighed for bytning og anskaffelse af plantemateriale af god kvalitet.

Vi mødes flere gange om året, hvor der snakkes om fuchsia, så det er en lyst.

Der er altid god tilslutning til foreningens arrangementer, uanset om det er den årlig udflugt til en fuchsiaplanteskole, madkurvefesten, hvor vi oplever lidt andet end fuchsia, eller foredragene om fuchsiaplantens pasning og pleje.

Alle arrangementer holdes på skift i Midt – Vest Fuchsiavenners område.

Foreningen tæller godt 100 medlemmer og der er plads til dig.

Der er endvidere medlemmer uden for vores geografiske områder – f.eks. Nørresundby, Åbybro, Hjallerup, Nibe mm.