Formål og værdier

Midt – Vest Fuchsiavenner’s værdier, visioner og strategier

Midt – Vest Fuchsiavenner har det overordnet formål at:

 • udbrede kendskab til Fuchsiaplanten
 • afholde åbne haver samt informationsmøder
 • samvær med andre fuchsia-elskere

Klubbens værdier:

 • vi sætter plantesundhed og frodighed i højsæde
 • vi værdsætter kreativ udvikling af aktivitetstilbud til medlemmer
 • vi værdsætter lokal forankring og støtte samt samarbejder aktivt med lokale interessenter
 • vi værdsætter medlemmernes viden og erfaring og motiverer hinanden til at deltage aktivt ved formidling af resultaterne af egne og andre medlemmers indsats
 • vi værdsætter socialt samvær blandt klubbens medlemmer samt kontakt til andre

 Klubbens visioner er:

 • at have medlemsfremgang i klubben
 • at forbedre formidling af viden om indsigt i dyrkning af fuchsia på hobbyniveau til alle i klubbens geografiske område
 • at være en aktiv klub med et bredt tilbud af aktiviteter, der tilgodeser såvel nybegynderen som eksperten

 Klubbens strategier er:

 • at arrangere udstillinger og fremvise resultatet af medlemmernes indsats
 • at afholde konkurrencer blandt medlemmerne
 • at informere om klubbens aktiviteter samt informere om og fremvise medlemmernes resultater
 • at tilbyde medlemmerne mulighed for socialt samvær med henblik på deling af viden og erfaring ved dyrkning af fuchsia
 • at tilbyde medlemmerne mulighed anskaffelse af plantemateriale af god kvalitet
 • at tilbyde medlemmerne mulighed for anskaffelse af prisbilligt tilbehør til dyrkning af fuchsia
 • at tilbyde medlemmerne mulighed for at skaffe sig viden via et varieret bibliotekstilbud samt tilbud om køb af relevant litteratur, video mv.